תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כב

א אם-במחתרת ימצא הגנב, והכה ומת--אין לו, דמים.  ב אם-זרחה השמש עליו, דמים לו:  שלם ישלם--אם-אין לו, ונמכר בגנבתו.  ג אם-המצא תמצא בידו הגנבה, משור עד-חמור עד-שה--חיים:  שנים, ישלם.  {ס}

ד כי יבער-איש, שדה או-כרם, ושלח את-בעירה, ובער בשדה אחר--מיטב שדהו ומיטב כרמו, ישלם.  {ס}

ה כי-תצא אש ומצאה קצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה--שלם ישלם, המבער את-הבערה.  {ס}

ו כי-יתן איש אל-רעהו כסף או-כלים, לשמר, וגנב, מבית האיש--אם-ימצא הגנב, ישלם שנים.  ז אם-לא ימצא הגנב, ונקרב בעל-הבית אל-האלהים:  אם-לא שלח ידו, במלאכת רעהו.  ח על-כל-דבר-פשע על-שור על-חמור על-שה על-שלמה על-כל-אבדה, אשר יאמר כי-הוא זה--עד האלהים, יבא דבר-שניהם:  אשר ירשיען אלהים, ישלם שנים לרעהו.  {ס}

ט כי-יתן איש אל-רעהו חמור או-שור או-שה, וכל-בהמה--לשמר; ומת או-נשבר או-נשבה, אין ראה.  י שבעת יהוה, תהיה בין שניהם--אם-לא שלח ידו, במלאכת רעהו; ולקח בעליו, ולא ישלם.  יא ואם-גנב יגנב, מעמו--ישלם, לבעליו.  יב אם-טרף יטרף, יבאהו עד:  הטרפה, לא ישלם.  {פ}

יג וכי-ישאל איש מעם רעהו, ונשבר או-מת; בעליו אין-עמו, שלם ישלם.  יד אם-בעליו עמו, לא ישלם:  אם-שכיר הוא, בא בשכרו.  {ס}

טו וכי-יפתה איש, בתולה אשר לא-ארשה--ושכב עמה:  מהר ימהרנה לו, לאשה.  טז אם-מאן ימאן אביה, לתתה לו--כסף ישקל, כמהר הבתולת.  {ס}

יז מכשפה, לא תחיה.  יח כל-שכב עם-בהמה, מות יומת.  {ס}

יט זבח לאלהים, יחרם--בלתי ליהוה, לבדו.  כ וגר לא-תונה, ולא תלחצנו:  כי-גרים הייתם, בארץ מצרים.  כא כל-אלמנה ויתום, לא תענון.  כב אם-ענה תענה, אתו--כי אם-צעק יצעק אלי, שמע אשמע צעקתו.  כג וחרה אפי, והרגתי אתכם בחרב; והיו נשיכם אלמנות, ובניכם יתמים.  {פ}

כד אם-כסף תלוה את-עמי, את-העני עמך--לא-תהיה לו, כנשה; לא-תשימון עליו, נשך.  כה אם-חבל תחבל, שלמת רעך--עד-בא השמש, תשיבנו לו.  כו כי הוא כסותה לבדה, הוא שמלתו לערו; במה ישכב--והיה כי-יצעק אלי, ושמעתי כי-חנון אני.  {ס}

כז אלהים, לא תקלל; ונשיא בעמך, לא תאר.  כח מלאתך ודמעך, לא תאחר; בכור בניך, תתן-לי.  כט כן-תעשה לשרך, לצאנך:  שבעת ימים יהיה עם-אמו, ביום השמיני תתנו-לי.  ל ואנשי-קדש, תהיון לי; ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשלכון אתו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


יש לך שאלה או הערה?