תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כד

א ואל-משה אמר עלה אל-יהוה, אתה ואהרן נדב ואביהוא, ושבעים, מזקני ישראל; והשתחויתם, מרחק.  ב ונגש משה לבדו אל-יהוה, והם לא יגשו; והעם, לא יעלו עמו.  ג ויבא משה, ויספר לעם את כל-דברי יהוה, ואת, כל-המשפטים; ויען כל-העם קול אחד, ויאמרו, כל-הדברים אשר-דבר יהוה, נעשה.  ד ויכתב משה, את כל-דברי יהוה, וישכם בבקר, ויבן מזבח תחת ההר; ושתים עשרה מצבה, לשנים עשר שבטי ישראל.  ה וישלח, את-נערי בני ישראל, ויעלו, עלת; ויזבחו זבחים שלמים, ליהוה--פרים.  ו ויקח משה חצי הדם, וישם באגנת; וחצי הדם, זרק על-המזבח.  ז ויקח ספר הברית, ויקרא באזני העם; ויאמרו, כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע.  ח ויקח משה את-הדם, ויזרק על-העם; ויאמר, הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם, על כל-הדברים, האלה.  ט ויעל משה, ואהרן--נדב, ואביהוא, ושבעים, מזקני ישראל.  י ויראו, את אלהי ישראל; ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמים, לטהר.  יא ואל-אצילי בני ישראל, לא שלח ידו; ויחזו, את-האלהים, ויאכלו, וישתו.  {ס}

יב ויאמר יהוה אל-משה, עלה אלי ההרה--והיה-שם; ואתנה לך את-לחת האבן, והתורה והמצוה, אשר כתבתי, להורתם.  יג ויקם משה, ויהושע משרתו; ויעל משה, אל-הר האלהים.  יד ואל-הזקנים אמר שבו-לנו בזה, עד אשר-נשוב אליכם; והנה אהרן וחור עמכם, מי-בעל דברים יגש אלהם.  טו ויעל משה, אל-ההר; ויכס הענן, את-ההר.  טז וישכן כבוד-יהוה על-הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים; ויקרא אל-משה ביום השביעי, מתוך הענן.  יז ומראה כבוד יהוה, כאש אכלת בראש ההר, לעיני, בני ישראל.  יח ויבא משה בתוך הענן, ויעל אל-ההר; ויהי משה, בהר, ארבעים יום, וארבעים לילה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


יש לך שאלה או הערה?