תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דנייאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דנייאל פרק ה

א בלשאצר מלכא, עבד לחם רב, לרברבנוהי, אלף; ולקבל אלפא, חמרא שתה.  ב בלשאצר אמר בטעם חמרא, להיתיה למאני דהבא וכספא, די הנפק נבוכדנצר אבוהי, מן-היכלא די בירושלם; וישתון בהון, מלכא ורברבנוהי, שגלתה, ולחנתה.  ג באדין, היתיו מאני דהבא, די הנפקו מן-היכלא די-בית אלהא, די בירושלם; ואשתיו בהון, מלכא ורברבנוהי, שגלתה, ולחנתה.  ד אשתיו, חמרא; ושבחו לאלהי דהבא וכספא, נחשא פרזלא--אעא ואבנא.  ה בה-שעתה, נפקו (נפקה) אצבען די יד-אנש, וכתבן לקבל נברשתא, על-גירא די-כתל היכלא די מלכא; ומלכא חזה, פס ידא די כתבה.  ו אדין מלכא זיוהי שנוהי, ורעינהי יבהלונה; וקטרי חרצה משתרין, וארכבתה דא לדא נקשן.  ז קרא מלכא, בחיל, להעלה לאשפיא, כשדיא (כשדאי) וגזריא; ענה מלכא ואמר לחכימי בבל, די כל-אנש די-יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני, ארגונא ילבש והמנוכא (והמניכא) די-דהבא על-צוארה, ותלתי במלכותא, ישלט.  {ס}

ח אדין, עללין (עלין), כל, חכימי מלכא; ולא-כהלין כתבא למקרא, ופשרא (ופשרה) להודעה למלכא.  ט אדין מלכא בלשאצר, שגיא מתבהל, וזיוהי, שנין עלוהי; ורברבנוהי, משתבשין.  י מלכתא--לקבל מלי מלכא ורברבנוהי, לבית משתיא עללת (עלת); ענת מלכתא ואמרת, מלכא לעלמין חיי--אל-יבהלוך רעיונך, וזיויך (וזיוך) אל-ישתנו.  יא איתי גבר במלכותך, די רוח אלהין קדישין בה, וביומי אבוך נהירו ושכלתנו וחכמה כחכמת-אלהין, השתכחת בה; ומלכא נבכדנצר, אבוך--רב חרטמין אשפין כשדאין גזרין, הקימה אבוך מלכא.  יב כל-קבל די רוח יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין, השתכחת בה בדניאל, די-מלכא שם-שמה, בלטשאצר; כען דניאל יתקרי, ופשרה יהחוה.  {פ}

יג באדין, דניאל, העל, קדם מלכא; ענה מלכא ואמר לדניאל, אנתה- (אנת-) הוא דניאל די-מן-בני גלותא די יהוד, די היתי מלכא אבי, מן-יהוד.  יד ושמעת עליך (עלך), די רוח אלהין בך; ונהירו ושכלתנו וחכמה יתירה, השתכחת בך.  טו וכען העלו קדמי, חכימיא אשפיא, די-כתבה דנה יקרון, ופשרה להודעתני; ולא-כהלין פשר-מלתא, להחויה.  טז ואנה שמעת עליך (עלך), די-תוכל (תכול) פשרין למפשר וקטרין למשרא; כען הן תוכל (תכול) כתבא למקרא, ופשרה להודעותני--ארגונא תלבש והמונכא (והמניכא) די-דהבא על-צוארך, ותלתא במלכותא תשלט.  {פ}

יז באדין ענה דניאל, ואמר קדם מלכא, מתנתך לך להוין, ונבזביתך לאחרן הב; ברם, כתבא אקרא למלכא, ופשרא, אהודענה.  יח אנתה (אנת), מלכא; אלהא, עליא (עלאה), מלכותא ורבותא ויקרא והדרא, יהב לנבכדנצר אבוך.  יט ומן-רבותא, די יהב-לה--כל עממיא אמיא ולשניא, הוו זאעין (זיעין) ודחלין מן-קדמוהי; די-הוא צבא הוה קטל, ודי-הוה צבא הוה מחא, ודי-הוה צבא הוה מרים, ודי-הוא צבא הוא משפל.  כ וכדי רם לבבה, ורוחה תקפת להזדה; הנחת מן-כרסא מלכותה, ויקרה העדיו מנה.  כא ומן-בני אנשא טריד ולבבה עם-חיותא שוי (שויו), ועם-ערדיא מדרה, עשבא כתורין יטעמונה, ומטל שמיא גשמה יצטבע:  עד די-ידע, די-שליט אלהא עליא (עלאה) במלכות אנשא, ולמן-די יצבא, יהקים עליה (עלה).  כב ואנתה (ואנת) ברה בלשאצר, לא השפלת לבבך:  כל-קבל, די כל-דנה ידעת.  כג ועל מרא-שמיא התרוממת ולמאניא די-ביתה היתיו קדמיך (קדמך), ואנתה (ואנת) ורברבניך (ורברבנך) שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון, ולאלהי כספא-ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא-חזין ולא-שמעין ולא ידעין, שבחת; ולאלהא די-נשמתך בידה, וכל-ארחתך לה--לא הדרת.  כד באדין, מן-קדמוהי, שליח, פסא די-ידא; וכתבא דנה, רשים.  כה ודנה כתבא, די רשים:  מנא מנא, תקל ופרסין.  כו דנה, פשר-מלתא:  מנא--מנה-אלהא מלכותך, והשלמה.  כז תקל--תקילת במאזניא, והשתכחת חסיר.  כח פרס--פריסת, מלכותך, ויהיבת, למדי ופרס.  כט באדין אמר בלשאצר, והלבשו לדניאל ארגונא, והמנוכא (והמניכא) די-דהבא, על-צוארה; והכרזו עלוהי, די-להוא שליט תלתא במלכותא.  ל בה, בליליא, קטיל, בלאשצר מלכא כשדיא (כשדאה).  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דנייאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


יש לך שאלה או הערה?